Annonspriser

Annonspriser i Roderbladet och Kaparbladet

Priserna gäller för ett införande i endera tidningen.

Alla mått skrivs bredd gånger höjd (i millimeter)

Storlek Satsyta
Gråskala Fyrfärg     Kommentar

Helsida

180x265 6100 7300    

Utfallande = 210x297 + 5 mm åt alla håll

Halvsida

180x130
alt 88x265

3200
3200
4100
4100
   

Utfallande = 210x142 + 5 mm nedåt och åt sidorna
Utfallande = 100x265 + 5 mm uppåt, nedåt och åt höger

Kvartsida 88x130
alt 180x62
1750
1750
2350
2350
    Kan ej göras utfallande.
Utfallande = 210x142 + 5 mm nedåt och åt sidorna
Åttondel 88x62 925 1225      
Sextondel 88x30 575 725      
             
             
             
Boka flera, spara mera        
Boka 2 införande = 20 procent rabatt.     Exempel: Två gånger i Roderbladet
Boka 3 införande = 30 procent rabatt.     Exempel: Tre gånger i Kaparbladet
Boka 4 införande = 40 procent rabatt.     Exempel: Två gånger i Roderbladet och två gånger i Kaparbladet.